FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:29
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ลมพายุพัดรุนแรง : เมื่อเช้ามืดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เกิดพายุลมแรง และฝนตกค่อนข้างหนักในพื้นที่      บ.นอก หมู่ที่ ๕ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เป็นเหตุให้ต้นมะขามใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านเรือนราษฎรในบริเวณใกล้เคียงเสียหายบางส่วน ๒ หลัง ไฟฟ้าดับชั่วคราว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม ได้เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมแล้ว (คุณสมใจ มากเขียว : เครือข่าย ทธ.)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

-

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๕ เวลา ๐๗.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ สหภาพพม่า โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร (ที่มา : สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา) ประสานไปยังประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดเชียงราย พบว่า สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ตำบลแม่สาย เวียงพางคำ โป่งผา เกาะช้าง ศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย ตำบลศรีดอนมูล ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : เครือข่าย ทธ. และเจ้าหน้าที่ทต. อบต.)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง       แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็น โดยในภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศหนาวในหลายพื้นที่

สำหรับ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนัก บางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีกำลังค่อนข้างแรง

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดนราธิวาส ๔๙.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

         - บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประวิส อักษรเนียม)

         - บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

         - บ.ท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายปราณี ชัยฤกษ์)

         - บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

         - บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสดี (นางวรรณี หลงฮัน)

         - บ.คลองกั่ว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส แดดออกดี (นายหาบ หลีมาด)

            

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel