FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:28
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๒ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

-

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๕ เวลา ๐๙.๐๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ในวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจะปกคลุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลงได้ ๔
- ๗ องศาเซลเซียส โดยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ซึ่งอุณหภูมิจะลดต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่กับมีลมแรง สำหรับพื้นที่ภูเขาสูงจะมีอากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้

          ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป จะมีคลื่นสูง ๒
- ๓ เมตร ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จังหวัดพัทลุง ๖๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

         - บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒนช่วย)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

         - บ.ในโคร๊ะ ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจิรนัน ศรสิทธิ์)

         - บ.บนโพธิ์ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (เจ้าหน้าที่กรมทรัพฯ)

         - บ.บนควร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสาววรรณนี หลงฮัน)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

                            

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel