FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:21
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

            - ดินไหล ปิดทับเส้นทางการจราจร บริเวณพื้นที่เส้นทางระหว่าง ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ และบ้านเรือนของประชาชนกว่า ๑๐๐ หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ (ที่มา: สำนักข่าว INN)

- ดินไหล และน้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะถนนขาดเป็นทางยาวกว่า ๒๐๐ เมตร สะพานเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ ๑๕
ตำบลเทพราช กับหมู่ที่ ๑๐ ตำบลฉลอง ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย

- เครือข่ายฯ ทธ. แจ้งเกิดน้ำป่าไหลหลากซัดสะพานไม้ชำรุด บริเวณทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพราช และหมู่ที่ ๑๐ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้

- น้ำป่าไหลหลากซัดคอสะพานขาด บริเวณรอยต่อระหว่าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๕
เวลา ๐๖.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
WEST OF MACQUARIE ISLAND ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง โดยจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณภูเขาสูงจะมีอากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่งตามยอดดอยในภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้

            สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

            - บ.วังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายฉลาด ดำศร)

            - บ.เขาพับน้ำ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสำราญ ทองเต็ม)

            - บ.ต้นเนียง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายสาโรจน์ รักเคี่ยน)

            - บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

            - บ.ห้วยถุน ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมศักดิ์ พรมนุช)

            - บ.ยูง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางสาวสุพรรณี ลี้อาภรณ์สุวรรณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดนครศรีธรรมราช :  อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

            - จังหวัดพัทลุง อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) อำเภอตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

            - จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาสาร (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๒ คน) อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) อำเภอเกาะสมุย (เครือข่ายฯ จำนวน ๔ คน)

            * สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel