กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างาม ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 20:44:43
 
บ.ท่างาม ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน คุณสุชีพ เมืองเกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS