FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:58:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๓.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ ASCENSION ISLAND REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศอุ่นขึ้น โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น ๑-๒ องศาเซลเซียส เว้นแต่ในภาคเหนือมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุม ทำให้มีอุณหภูมิเย็นลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณภูเขาสูงยังคงมีอากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็ง
บางแห่งตามยอดดอย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “หวู่คง” บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนลง สู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันนี้
(๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) จากนั้นจะสลายตัวใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดนราธิวาส ๑๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

- บ.ม่วงเฒ่า ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายโต ศรีอ่ำ)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ พันธุเวศ)

- บ.วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายพนม ญาติพิมล)

         - บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายฉลาด บุญเชิด)

         - บ.ไสใหญ่เหนือ ต.ถ้ำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางอาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง)

         - บ.ดอน ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายต้อง ดำด้วงโรม)

         - บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมใจ มากเขียว)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย เพ่งพิศ)

- บ.ไสขนุน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ แก้วยอด)

- บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนุกูล อินทร์ชัยทอง)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel