FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:42:26
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๙ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐๒.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๐.๓๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (๓๐ ธ.ค. ๕๕) ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นลงอีกโดยทั่วไป และอุณหภูมิจะลดลงได้อีก ๔-๗ องศาเซลเซียส กับมีลมพัดแรง โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบต่อไป ในบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและภูเขาสูงจะมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศาเซลเซียส

         สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไปมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ ๓-๔ วันนี้ (๓๐ ธ.ค. ๕๕ - ๒ ม.ค. ๕๖)  

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เช้าวันนี้อากาศหนาวมาก มีหมอกหนา ไม่มีแสงแดด (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- บ.ปากหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง เช้าวันนี้อากาศหนาว ช่วงเวลาสายๆ อากาศเริ่มอุ่น (นายวัลลพ นาหลวง)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้าวันนี้อากาศหนาว มีหมอกหนา (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ห้วยไป่ง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้าวันนี้อากาศหนาวเล็กน้อย ท้องฟ้าโปร่ง (นางถุนา โก๊ะกอย)

- บ.บุ่งผลำ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้าวันนี้อากาศเย็นๆ ท้องฟ้าโปร่ง (นายวุฒิไกร จันทคุณ)

- บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้าวันนี้อากาศเย็น กลางวันอากาศร้อน (นายสมียน คำใบ)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้าวันนี้อากาศเย็น ท้องฟ้าโปร่ง (นายบุญโฮม จำปานิล)

- บ.นาเบี้ย ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้าวันนี้อากาศหนาว มีหมอกหนา (นายเรศ สุขเพ็ญ)

- บ.ศรีสวรรค์ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เช้าวีนนี้อากาศเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส (นายพาโชค ชาญชรา)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้อากาศเย็น ท้องฟ้าโปร่ง (นายชู พรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel