FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:30:09
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ออกประกาศฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๕ – ๑ ม.ค. ๕๖

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๓๐ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๘.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๖.๐๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันนี้ (๓๐ ธ.ค. ๕๕) ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นลงอีก และอุณหภูมิจะลดลง ๔-๗ องศาเซลเซียส กับมีลมพัดแรง โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบต่อไป ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและภูเขาสูง จะมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไปมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔๙.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

- บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. เริ่มมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ (นายสมปอง เพิ่มแก้ว)

- บ.หนองเรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. ระดับน้ำปริ่มตลิ่งแล้ว (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. มีฟ้าร้อง ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก (นายพงศักดิ์ จันทา)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.ไสใหญ่เหนือ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นางอาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง มีฝนตกหนักตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.ลำแพะ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้า ท้องฟ้าครึ้ม (นายทวีป อินทรพุฒกิจ)

- บ.ศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ มีฝนตกปานกลางต่อเนื่อง ท้องฟ้ามืดมาก (นายห๊ะเสส บุญเกิด)

- บ.ท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตั้งแต่กลางคืน ท้องฟ้ามืดมาก (นายอนันต์ ขุนมี)

- บ.น้ำน้อย ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ยังมีฝนตกอยู่ (นายเพทาย เพชรา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        พื้นที่เฝ้าระวังอำเภอร่อนพิบูลย์ นาบอน ช้างกลาง ฉวาง ทุ่งสง พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอศรีนครินทร์ ศรีบรรพต กงหรา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เริ่มมีน้ำท่วมขัง และน้ำในคลองเริ่มปริ่มตลิ่งแล้ว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel