FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 12:37:17
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ อ.ศรีนครินทร์ ควนขนุน
ศรีบรรพต และเมือง จ.พัทลุง ส่งผลให้บ้านเรือนใน อ.ควนขนุน ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย ๑ หลัง คอสะพานใน อ.ศรีบรรพตถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย ๑ แห่ง (ที่มา
: ผู้จัดการออนไลน์ และเครือข่ายฯ ทธ.)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๓๑ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และอุณหภูมิจะลดลงได้อีก ๒-๔ องศาเซลเซียส กับมีลมพัดแรง โดยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอุณหภูมิจะต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณเทือกเขาและภูเขาสูง จะมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่งบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนราธิวาส ๑๐๖.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. มีฟ้าร้อง ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก (นายพงศักดิ์ จันทา)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.สำโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายนรินทร์ ผาสุข)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมพงค์ พรหมฤทธิ์)

- บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เช้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก (นายนุกูล อินทร์ชัยทอง)

- บ.คลองกั่ว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง และท้องฟ้าครึ้ม (นายสะอุดี้ หะหนัง)

- บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง ท้องฟ้าครึ้ม (นายสมปอง เพิ่มแก้ว)

- บ.ห้วยตาหมิง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยสลับหยุดตก และท้องฟ้ามืดครึ้ม (นางละไม ใจห้าว)

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ท้องฟ้าครึ้มบางส่วน ไม่มีฝน (นายสำราญ รอดขวัญ)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วันนี้ท้องฟ้าครึ้มบางส่วน ไม่มีฝน (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        พื้นที่เฝ้าระวังจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง มีน้ำท่วมขัง และเกิดน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้บางพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้ว สามารถดูพื้นที่เฝ้าระวังรายอำเภอได้ที่ website : www.dmr.go.th และ ทาง Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ทธ.
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel