FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:16:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑ ม.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒ ม.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๘.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๕๖
เวลา ๐๓.๐๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SIMEULUE, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอุณหภูมิจะต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณเทือกเขาและภูเขาสูงจะมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศาเซลเซียส

         สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจาย
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร
ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นสูงและลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือขอให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ เรือขนาดเล็กในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนราธิวาส ๑๗.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.น้ำตกไพวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม.  (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

- บ.นากลาง ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมนึก เสียงเพราะ)

-  ถ.นาเกลือ ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ปัตตานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายยุทธนา ยศศิริ)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.กอบแก้ววัฒนาภิบ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางนิภา บุญช่วย)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนฝนตกโปรยปราย (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นางวรรณนี หลงฮัน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
        นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel