FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:32:13
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ดินทรุดตัว : บริเวณริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบว่า พื้นดิน มีรอยแยกและแยกตัวจากกันประมาณ ๔ นิ้ว และทรุดตัวลงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายบางส่วน จำนวน ๓ หลัง (ที่มา: INN)

- น้ำท่วมฉับพลัน : น้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรีไหลทะลักลงมาสมทบน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก เข้าท่วมบ้านเรือน ในพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ สุไหงโก-ลก แว้ง และตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทำให้ปริมาณน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ย ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ ม.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๔ ม.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๕๖
เวลา ๐๗.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KURIL ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน ได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงอีก ๑ - ๒ องศาเซลเซียส และมีลมแรง โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๖ องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปสูง ๒ - ๓ เมตร

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “โซนามุ” (SONAMU) บริเวณทะเลซูลู ประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในเช้าวันนี้ (๔ ม.ค. ๕๖) พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนราธิวาส ๕๓.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.คลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายเกบ ศรียานเก็ม)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประเสริฐ เอ้งฉ้วน)

- บ.ป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายถาวร เยาว์เหมือน)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางวรรณนี หลงฮัน)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

          นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel