FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:42:02
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ ม.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๕ ม.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๖.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๕๖
เวลา ๐๓.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. (๕ มกราคม ๒๕๕๖) พายุโซนร้อน “โซนามุ” (SONAMU) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
มีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด ๘.๒ องศาเหนือ ลองจิจูดที่ ๑๑๒.๖ องศาตะวันออก มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ
๘๕ กม./ชม. กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ ๑๘ กม./ชม. คาดว่า พายุนี้มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมญวน และจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งผลกระทบจากพายุนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๖

           อนึ่ง บริเวณกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า
 ๑๖ องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔๙.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖

- บ.ลานวัว ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายสมโภชน์ บัวผัน)

- บ.บางไต ต.บางไต อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมศักดิ์ สุประพันธิ์)

- บ.ห้วยกลาง ต.กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายปราโมทย์ สงขาว)

- บ.พิตำ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายนิคม เพ็ชรประพันธ์)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๘ มม. (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.สวนประสงค์ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิโรจน์ ช่วยเจิม)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมโชค หลานฉิม)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.ห้วยใหม่ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจเร ยับ)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเกษม ภูมิพันธ์)

         - ถ.นาเกลือ ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ปัตตานี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคนมีฝนตกเล็กน้อย (นายยุทธนา ยศศิริ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
        นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel