กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศหนาวเย็นขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:58:41
 
บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศหนาวเย็นขึ้น_คุณ ทองสุข แพงทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS