กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันต้นม่วง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 12:28:51
 
บ.สันต้นม่วง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเล็กน้อย_นางเพ็ญศรี ตาคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS