FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขวดน้ำมัน ม.2 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝนอากาศเย็น

วันที่ 20 ม.ค. 2556 09:27:17
 
บ.ขวดน้ำมัน ม.2 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝนอากาศเย็น_คุณเฉลิม เชื้อบุญมี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel