กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศเย็นช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:55:21
 
บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศเย็นช่วงเช้า_คุณ วินัย จันทร์เทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS