กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนส้ม ต.เข้าล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย อากาศสลัวๆทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:58:32
 
บ.สวนส้ม ต.เข้าล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย อากาศสลัวๆทั้งวัน-คุณ บุญธรรม สมมิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS