FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองเต็ง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

วันที่ 30 ม.ค. 2556 18:02:32
 
บ.หนองเต็ง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_คุณ เจริญ นันตา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel