กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบข่า ม.1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศสลัวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:51:37
 
บ.สบข่า ม.1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศสลัวมาก_คุณ บุญส่ง มูลวรรณา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS