กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำมินเหนือ ม.13 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล้กน้อย ตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:05:41
 
บ.น้ำมินเหนือ ม.13 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล้กน้อย ตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้_คุณ ปรีชา หน่อแนว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS