กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก้ำ อ.จุน จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศสลัวๆมาก มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:07:31
 
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก้ำ อ.จุน จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศสลัวๆมาก มีเมฆมาก_คุณ ประหยัด อินทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS