กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โตก ม.12 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 20:02:16
 
บ.โตก ม.12 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆ_คุณ ลำพัน พรมท่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS