กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สาย ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหวที่พม่า 3.5 ริกเตอร์ ไม่สามรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 20:10:02
 
บ.แม่สาย ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหวที่พม่า 3.5 ริกเตอร์ ไม่สามรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_คุณ อินทวน ชื่องาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS