กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหวที่พม่า 3.9 R ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:05:40
 
บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหวที่พม่า 3.9 R ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน_คุณ สีพิน คำนาลักษณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS