กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสุข ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:06:47
 
บ.แสนสุข ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก_คุณ พีระ เลอเลิศวิจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS