กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นางแลใน ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:33
 
บ.นางแลใน ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก คุณศรีเดช หน่อแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS