กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กาดฮาว ม.4 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:45:07
 
บ.กาดฮาว ม.4 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก คุณสงวน พุดเที่ยง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS