กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองสะเดา ม.6 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:46:28
 
บ.คลองสะเดา ม.6 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน_คุณ ประหยัด รักสกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS