กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:33:35
 
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน_คุณ วินัย จันทร์เทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS