FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 9 ก.พ. 2556 10:33:32
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๙ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๓๗

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๖

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๕๘.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๕๖  เวลา ๐๙.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NORTHERN SUMATRA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒ - ๔ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังลักษณะอากาศร้ายในระยะ - ๒ วันนี้ไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร จังหวัดสุรินทร์ ๒๘.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         - บ.ปางปง-ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมบัติ วุฒิเผ่า)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโสภิต อุดมศรี)

- บ.ทุ่งส้าน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวรรณ ตาอิน)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ห้วยมุ่น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีลมแรง ไม่มีฝน (นายมานิตย์ ศรีพรหม)

- บ.เขาวง ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอาทิตย์ คำหลิน)

- บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ เนตรวิเชียร)

- บ.สำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ บุญประกอบ)

- บ.ยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายธีระ หนูน้อย)

- บ.หินซอง ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสัมพันธ์ ม่วงพานิชย์)

- บ.สองแพรก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประมวล แก้วนุ่น)

- บ.ทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเปลี่ยน คงบุรี)

- บ.ห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายพร คงนคร)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอภิชัย อนุพงศ์)

- บ.ทับหัวกา ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพยงค์ เหลือบเหลือง)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel