FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 12 ก.พ. 2556 08:30:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๒ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๖  เวลา ๐๖.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ JAVA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลง และมีอุณหภูมิจะลดลง ๑-๒ องศา สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ และอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         - บ.คำข่า ต.สิวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด ไม่มีฝน (นายแสวง แก้วโรจน์)

         - บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายบัวรินทร์ วาตา)

         - บ.น้ำมุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน (นายสรัตน์ อินโบราณ)        - บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน (นายเอกชัย จันทเสน)

         - บ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝน (นายวิทย์ ภักมี)

         - บ.น้ำคิว ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน (นายสนั่น แสงโสดา)

         - บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน (นายมนตรี บำรุงวงษ์)

         - บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน (นายสุทธิ์ศักดิ์ สังขนาด)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด ไม่มีฝน (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศอบอ้าว ไม่มีฝน (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส (นายธนกร จิตต์งามขำ)

         - บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายณรงค์ สุขนวม)

         - บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

         - บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน (นายธิเบก เทพศิริ)

         - บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน (นายวรรณเดช สังขาว)

         - บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝน (นายสมเนต ดวงขวัญ)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel