FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑o กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:37
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๙ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๐ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๗.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖  เวลา ๐๗.๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  BANDA SEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

            - เมื่อเวลา ๒๑.๑๖ น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด ๖.๙ ริกเตอร์ บริเวณ COLOMBIA ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา : โพสต์ทูเดย์)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังปานกลาง ทำให้อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภออรัญประเทศ ๑๘.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         - บ.หุบบ่อน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสุนันท์ นาคสุวรรณ)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆไม่มีฝนตก (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

- บ.คลองเตย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชศรีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายคนึง กรกิง)

- บ.คลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายลำใย สมศรี)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายดำรง บึงกรด)

- บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พรับพรา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝน (นายวินัย ฉิมกลับ)

- บ.รามแยกน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายสำราญ อ่วมชม)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายศักดิ์ชาย สิงโต)

- บ.ม่วงเฒ่า ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายโต ศรีอำ)

- บ.ห้วยแม่ระวาง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายทัศนัย วงตรี)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายกัมพล นานช้า)

- บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนิยม เกิดสุข)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายเทียน ชำนาญดง)

- บ.วังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไม พูลภักดี)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel