FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 13 ก.พ. 2556 09:03:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๓ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๒.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๖  เวลา ๐๗.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  NEVADA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๒ องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือมีฝนบางแห่งในระยะนี้
 สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วย ความระมัดระวังในระยะ ๑-๒ วันนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดนราธิวาส ๑๑๔.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ยวนยาว ต.ท่าขนอม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

         - บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสมใจ กองขุนชาติ)

         - บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชาญ ชุมบุตร)

         - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ คงน้อย)

            - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ ทั้งวัน (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

         - บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ ทั้งวัน (นายประพันธ์ แก้วนำ)

         - บ.ปากห้วย ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ ทั้งวัน (นายบุญลาภ หัวเขา)

         - บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ ทั้งวัน (นายวรรณเดช สังขาว)

         - บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ ทั้งวัน (นายบูบากาด มาฮับผล)

         - บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนเล็กน้อยทั้งวัน (นางวรรณี หลงฮัน)        - บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ ทั้งวัน (นายนุกูล อินทร์ชัยทอง)

         - ถ.นาเกลือ ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ปัตตานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อยทั้งวัน (นายยุทธนา ยศศิริ)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel