กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วัดใหม่ ม.7 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต_อาการวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ร้อน เมื่อวานมีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:30:41
 
บ.วัดใหม่ ม.7 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต_อาการวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ร้อน เมื่อวานมีฝนตกหนัก_คุณสุพัต กิ่งแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS