FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:45:23
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๔ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๑

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๒.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๖  เวลา ๒๓.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SANTA CRUZ ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคเหนือมีฝนบางแห่งในระยะนี้ สำหรับลมตะวันออกกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปสูงประมาณ ๒ เมตร

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๖.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.สำโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง (นายนรินทร์ ผาสุข)

            - บ.นาเม็ง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าหลัว (นายสุบรรณ์ มหาวัน)

         - บ.ห้วยตลาด ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส กลางคืนอากาศเย็น (นายสมนึก เล็กโห้)

         - บ.ห้วยหว้า ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าโปร่งดี (นางนิตยา นวลศรี)

         - บ.หนองโสมง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีอากาศหนาวเย็น (นายอดิพงษ์ ง่ามเข็มทอง)

         - บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน .อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายชู พรชู)

         - บ.หนองห้าง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

         - บ.วังไทรติ่ง ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายบำรุง ทวารคาม)

         - บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายเนือง จรหงษ์)

         - บ.วัดใหม่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายสุพัต กิ่งแก้ว)

         - บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมัย ทัดศรี)

         - บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายวันโน แก้วอ่อน)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนเล็กน้อย (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

         - บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้ามืด มีฝนตกปรอยๆ (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

         - บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้และเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายปราเหม สมายุ้ย)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel