FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 15 ก.พ. 2556 08:30:20
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๕ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๖  เวลา ๐๖.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN BATU, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ และอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.เมืองหนอง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอนันต์ แสงดี)

         - บ.ห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสันติชัย จองหนุ่ม)

         - บ.หาดชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางอำพัน คำอ้าย)

         - บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

         - บ.ปลายคลองเสลา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายประมวล วงศ์สวัสดิ์)

         - บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสถิต บำเพิงผล)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

         - บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร ปานทอง)

         - บ.เขาตะพานทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

         - บ.เขาหลัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายชำนาญ อินทร์ทอง)

         - บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายประพันธ์ แก้วนำ)

         - บ.โพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายเจริญ เส้นฤทธิ์)

         - บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศปลอดโปร่ง (นายบุญหน้า เอกา)

         - บ.คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสมจิตร โอดจันทึก)

         - บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายชู พรชู)

         - บ.สันติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพิชกรณ์ น้ำกรอง)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel