FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:40:37
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๖ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๕.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๖  เวลา ๐๔.๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ FUJI REGION  ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจายในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายถนอม พรหมแก้ว)

         - บ.ตะเคียนงาม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส (นายทศพร ศรีสวัสดิ์)

         - บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายเซียน ชำนาญดง)

         - บ.หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้อากาศแจ่มใส (นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย)

         - บ.วังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้อากาศจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศรัทธา ณะเตีย)

         - บ.น้ำน้อย ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้อากาศโปร่งใส (นายเพทาย เพชรา)

         - บ.นางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส (นายคนึง ไชยธวัช)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.ป่าเหมืองสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส (นายสุคำ วินัน)

         - บ.น้ำจำเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายกระจ่าง ชัยมณี)

         - บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส (นายวรรณะ บุญประกอบ)

         - บ.กอบแก้ววัฒนาภิบ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางนิภา บุญช่วย)

         - บ.หนองไม้หอม ต.กังหน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.ห้วยโป่ง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางถนา โก๊ะกอย)

         - บ.นาคลอง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ คงแก้ว)

         - บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส (นายพิชกรณ์ น้ำกรอง)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel