FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๗ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐๒.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๖  เวลา ๐๘.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเป็นแห่งๆ
ในระยะนี้
 สำหรับ คลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศพม่าเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ในวันพรุ่งนี้
(๑๘ ก.พ. ๕๖
) ทำให้ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ ก.พ. ๕๖ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ กับมีลมกระโชกแรง
บางแห่งและอุณหภูมิจะลดลง ๑
-๓ องศาเซลเซียส 

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ๑๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายถนอม พรหมแก้ว)

         - บ.หินซอง ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสัมพันธ์ ม่วงพานิชย์)

         - บ.คลองจั่น ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสะอาด เพ็ชรอ่อน)

         - บ.ศรีนคร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายธรรมศักดิ์ พันธ์แก้ว)

         - บ.ปางเหนือ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นางสายรุ้ง ถาสุด)

         - บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้านี้อากาศโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายแดง ช้างสาร)

         - บ.เขาใหญ่พัฒนา ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายชัชวาล วงศ์ประเสริฐ)

         - บ.ท่ามะปริง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร เช้านี้อากาศปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพนมไพร แท่นเล็ก)

         - บ.ท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว (นายสุคำ วินัน)

         - บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิรัตน์ เพ็งชุม)

         - บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้อากาศร้อน ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางบุญหน้า เอกา)

         - บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด ไม่มีฝนตก (นายบราเหม สมายุ้ย)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel