FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 18 ก.พ. 2556 09:05:33
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 ๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๘ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๖       เวลา ๐๒.๒๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SANTA CRUZ ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่าเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ในวันนี้ (๑๘ ก.พ. ๕๖) ทำให้ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ ก.พ. ๕๖ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส สำหรับ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้   ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเป็นแห่งๆ ในระยะนี้ 

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดแพร่ ๓๑.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.ห้วยเดื่อ ต.ท่าขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอินสอน กองอินทร์)

         - บ.สบเมย ต.ท่าขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางจิตรา จันทร์ทิพย์)

         - บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

         - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น (นายอิจ กิ่งสุภา)

         - บ.เสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางวรรณี สอนเสม)

         - บ.วังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญเหลือ แก้วกระจาย)

         - บ.นกงาง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศอบอ้าว ไม่ค่อยมีลม (นายรุ่งทวี สุขเกษม)

         - บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้ามืดอากาศเย็น (นายเสรี บุรีรัตน์)

         - บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายคนึง ไชยธวัช)

         - บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญสม นาเวียง)

         - บ.ศิริอนุสรณ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดออกดี (นายนิพนธ์ ปินตัน)

         - บ.อ่างใน ต.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้อากาศร้อน ท้องฟ้าแจ่มใส (นายคงคา ตฤณชาติ)

         - บ.บางไต ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ สุประพันธ์)

         - บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายนุกูล นุ่นน้อย)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

   
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel