กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบเมย ม.2 ต.ท่าขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:10:31
 
บ.สบเมย ม.2 ต.ท่าขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มไม่มีฝน เมื่อวานมีฝนปรอยๆเล็กน้อย_คุณจิตรา จันทร์ทิพย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS