FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๐กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 20 ก.พ. 2556 08:30:09
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๐ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๖       เวลา ๐๗.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SANTA CRUZ ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนในวันนี้ (๒๐ ก.พ. ๕๖) ในขณะที่มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ทำให้บริเวณดังกล่าว มีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๓ ก.พ. ๕๖ อุณหภูมิจะลดลง ๓-๕ องศาเซลเซียส โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือด้านตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (๒๑ ก.พ. ๕๖) ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ ในวันพรุ่งนี้ (๒๑ ก.พ. ๕๖)

          - ไม่มีรายงานปริมาณน้ำฝนสูงสุด (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.น้ำกุ่ม ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอาทิตย์ แก้วทิพสาน)

         - บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพัด หล่ออินทร์)

         - บ.หัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานมีฝนปรอยๆ (นายหลิน มั่นมา)

         - บ.ปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ช่วงเช้ามืดมีฝนตกปรอยๆ (นายมนตรี ศรีบุรินทร์)

         - บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับมีแดด (นายสมัย ทัดศรี)

         - บ.หินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมนึก แก้วพิทักษ์)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส มีแดดออก (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

         - บ.ห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝน (นายสมจิตร์ มหานิล)

         - บ.บ้องตี้ล่าง ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายธีรภัทร สอรักษา)

         - บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น (นายพุด แย้มพรหม)

         - บ.ยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น (นายมานพ ศิลปี)

         - บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องแจ่มใส อากาศร้อน (นายสมใจ มากเขียว)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel