FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:26
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๙ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๗.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๖       เวลา ๐๔.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHERN XINJIANG, CHINA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๒ ก.พ. ๕๖ จะมีความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน      จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้น และอุณหภูมิจะลดลง ๒-๓ องศาเซลเซียส ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุม อ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดภูเก็ต ๑๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.ห้วยองคต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายธนา รอดงาม)

         - บ.ม่วงเฒ่า ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายโต ศรีอ่ำ)

         - บ.กระพร้อยสอง ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว (นายยารส สตาล)

         - บ.ห้วยแม่ระวาง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว (นายทัศนัย วงตรี)

         - บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว แต่ไม่มีฝนตก (นายสมัย ทัดศรี)

         - บ.นา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นายชูศักดิ์ แสงชูทอง)

         - บ.เพชรเจริญ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นางนลิน ขาวโคกสูง)

         - บ.คีรีวงศ์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย (นายขวัญใจ วงศ์เกิด)

         - บ.ทุ่งน้อย ต.บ้านโคก อ.สุวรรรคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายน้อย นามมะ)

         - บ.คลองเจริญ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านื้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนิคม ภาคโพธิ์)

         - บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

         - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก (นายประยูร แสนโต)

         - บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

         - บ.ซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นางคำมี จักรพล)

         - บ.ในเหล ต.คึกคัก อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel