กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยไร่ ม.1 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่_ช่วงวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:26:38
 
บ.ห้วยไร่ ม.1 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่_ช่วงวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเล็กน้อย ไม่มีฝนตก_นางสมพร พงษ์สุวรรณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS