FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 22 ก.พ. 2556 08:30:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๒ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๔.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๒.๕๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KYUSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๒๓-๒๕ ก.พ.๕๖ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

อนึ่ง เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๒๒ ก.พ. ๕๖) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ ๕๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยด้วยความเร็ว ประมาณ ๑๘ กม./ชม. และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่ ๒๓-๒๔ ก.พ. ๕๖ นี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๔.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.ใหม่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายทอน คันธะวงค์)

         - บ.ดอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายต้อง ดำด้วงโรม)

         - บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

         - บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายปรีชา เกิดสม)

         - บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน (นายถนอม พรหมแก้ว)

         - บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้อากาศหนาวเล็กน้อย ท้องฟ้าครึ้ม (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

         - บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เช้านี้อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าครึ้ม (นายเสรี คาผุก)

         - บ.สันติ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายอินแหลง ไทยกรณ์)

         - บ.ดอนทราย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายกำธร กันตีมูล)

         - บ.ท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแดดเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ เรือนอ้า)

         - บ.เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายชาติชาย หน่อปา)

         - บ.ปางปง-ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายสวัสดิ์ คุณชมภู)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          ช่วงวันที่ ๒๓-๒๖ ก.พ. ๕๖ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย อาจมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ให้ประชาชนติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel