FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:00
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๓ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๖       เวลา ๐๙.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHERN ALASKA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้จะมีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.พ. ๕๖ สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

          อนึ่ง เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันนี้ (๒๓ ก.พ. ๕๖) พายุโซนร้อน “ซานซาน” (Shanshan) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด ๕.๑ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๙.๕ องศาตะวันออก มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๖๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยอย่างช้าๆ และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๔ ก.พ. ๕๖         

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

         - บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

         - บ.บนควร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางวรรณนี หลงฮัน)

         - บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายราตรี ทิพย์ลาย)

         - บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางบุญหน้า เอกา)

         - บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

         - บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

         - บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายสง่า บัวผุด)

         - บ.โตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายเหม ตามาต)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          ช่วงวันที่ ๒๓-๒๖ ก.พ. ๕๖ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย อาจมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ให้ประชาชนติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel