FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 24 ก.พ. 2556 11:10:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๔ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๖       เวลา ๐๓.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ EAST TIMOR REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ในภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะ ๑-๒ วันนี้ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือ
เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้ไว้ด้วย   

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดพัทลุง ๓๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

            - บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

         - บ.พิตำ ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายโกวิทย์ มณี)

         - บ.ในอ่าง ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสุทิน ทองเต็ม)

         - บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กรงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายจำเนียร เพชรโชติ)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสัญญา มากวงศ์)

            - บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกโปรยปราย (นายสง่า บัวผุด)

            - บ.หนักไทร  ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกโปรยปราย (นายบรรจบ ชัยเพชร)

         - บ.ผังปาล์ม ๑ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกโปรยปราย (นายสนั่น สังเกตุ)

         - บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกโปรยปราย (นางวรรณี หลงฮัน)

         - บ.ท่าใต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกโปรยปราย (นายอนันต์ ขุนมี)

         - บ.โล๊ะบาหรา ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสกล ก๊กใหญ่)

         - บ.ห้วยใต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

         - บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางประภา อรุณ)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel