FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 25 ก.พ. 2556 11:11:23
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๕ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๕.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๖       เวลา ๐๗.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDSไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ ๑-๒ วันนี้          

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดพัทลุง ๑๑๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         - บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นางวรรณี หลงฮัน)

            - บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีพรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

            - บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสง่า บัวผุด)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

         - บ.สำโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนรินทร์ ผาสุข)

            - บ.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน เช้านี้ฝนตกเล็กน้อย (นายสมพร อักษรเนียม)

         - บ.โหล๊จังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน เช้านี้ฝนตกเล็กน้อย (นายจำเนียร ปานทอง)

         - บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง มีฝนตกหนักปานกลางต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน เช้านี้ฝนตกเล็กน้อย (นายโสภณ ชุมสุด)

         - บ.ยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มีฝนตกหนักปานกลางต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน เช้านี้ฝนตกเล็กน้อย (นายวินัย เพ่งพิศ)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) อำเภอเชียรใหญ่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑ คน)

            - จังหวัดพัทลุง     อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) อำเภอตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

            - จังหวัดตรัง    อำเภอห้วยยอด (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

 อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) อำเภอย่านตาขาว (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน)

-   จังหวัดสงขลา   อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) อำเภอสะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel