FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 26 ก.พ. 2556 08:30:58
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง และสงขลา ในระหว่าง วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๕๖

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๒๖ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖
เวลา ๐๖.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHERN PACIFICO OCEAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ ๑-๒ วันนี้ ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ประมาณ ๒ เมตร
ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย
 สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้า             

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จังหวัดยะลา ๑๑๕.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         - บ.ทุ่งนุ้ย ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

            - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

         - บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

         - บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนุกูล อินทร์ชัยทอง)

         - บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสง่า บัวผุด)

         - บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

            - บ.เขาสอยดาว ต.เขาแดง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

         - บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

            - บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหมีด บิลอะหลี)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) อำเภอเชียรใหญ่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑ คน)

            - จังหวัดพัทลุง  :           อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)                                          อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) อำเภอตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

            - จังหวัดตรัง  :               อำเภอห้วยยอด (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

                                              อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) อำเภอย่านตาขาว (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน)

-   จังหวัดสงขลา  :           อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) อำเภอสะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel