กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ ช่วงเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:27:40
 
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ ช่วงเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก_คุณ สมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS