กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฮ่างต้ำ ม.8 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:57:24
 
บ.ฮ่างต้ำ ม.8 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก_คุณ สมาน นวะปุก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS