กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.8 R ประเทศลาว ไม่สารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:31:23
 
บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.8 R ประเทศลาว ไม่สารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนมาก_คุณ เชิด ศรีใจวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS